Założenie działalności gospodarczej w kilku krokach

zkladanie dzialalnosci gospodarczej

Uruchomienie własnej działalności nie jest dzisiaj tak skomplikowane niemniej jednak wymaga podjęcia paru ważnych decyzji i załatwienia określonych formalności.

Pomysł, finansowanie i biznesplan

Podstawową sprawą jest znalezienie pomysłu na własną firmę i ustalenie źródła finansowania. Wbrew pozorom, nie zawsze musi to być kredyt bankowy, można bowiem uzyskać dotację z urzędu pracy lub funduszy europejskich. Niezmiernie istotny element na tym etapie to profesjonalny biznesplan, który z jednej strony jest niezbędny w pozyskaniu środków finansowych z instytucji zewnętrznych, z drugiej pozwala nakreślić perspektywy rozwojowe firmy. Nie ulega wątpliwości, że już przy tych pierwszych decyzjach przyda się fachowa porada, dlatego warto wziąć pod uwagę nawiązanie współpracy ze specjalistą. Doradca podatkowy może udzielić kompleksowej pomocy zarówno przy zakładaniu działalności gospodarczej, jak i na dalszych etapach jej funkcjonowania.

Wybór rodzaju działalności i formy opodatkowania

Kolejny krok to podjęcie decyzji, czy otwieramy jednoosobową działalność, czy zakładamy spółkę prawa handlowego. Należy też wybrać formę opodatkowania, mogą to być bowiem tzw. zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa w zależności od formy prawej prowadzonej działalności. Doradca podatkowy pomoże w tym bardzo ważnym wyborze. Trzeba też określić, czy będziemy płatnikiem podatku VAT. Ponieważ każdy z tych sposobów rozliczania się z fiskusem ma swoje plusy i minusy, nawiązanie współpracy z doradcą podatkowym  może przynieść dużo korzyści.

Zarejestrowanie działalności i zgłoszenie do ZUS

Aby dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, należy wypełnić wniosek CEIDG-1 zawierający dane osobowe oraz dane dotyczące zakładanego przedsiębiorstwa, między innymi prośbę o nadanie numeru NIP i REGON, zgłoszenie formy opodatkowania, zgłoszenie płatników składek osób ubezpieczonych. Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy, lub złożyć wniosek elektronicznie. W ciągu 7 dni należy zgłosić do ZUS osoby ubezpieczone na druku ZUA. Jeśli ktoś zdecyduje się na podatek VAT, musi dodatkowo wypełnić wnioski VAT-R. Spółkę Jawną, spółkę z o.o. można założyć przez Internet. Trwa to od 3 do 5 dni.

Na własną rękę czy z pomocą biura rachunkowego?

Dokonując zgłoszenia do ZUS, warto wziąć pod uwagę ulgę dla nowych przedsiębiorstw i wynikające stąd implikacje. Chodzi o najkorzystniejszy termin otwarcia działalności, aby jak najdłużej płacić preferencyjne składki. Do tego dochodzą nowe przepisy, które mają wejść w życie w 2018 roku oraz pozostałe kwestie – dodatkowych koncesji i zezwoleń, wprowadzenia bądź nie samochodu do środków trwałych, a wreszcie bieżąca księgowość firmy i rozliczanie się z ZUS i US. Od nas zależy decyzja, komu powierzymy sprawy finansowe naszego przedsiębiorstwa, dlatego wybór które biuro rachunkowe będzie odpowiedzialne za prowadzenie pełnej księgowości jest tak ważne.

Podziel się!