Usługi finansowe

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w doradztwie finansowym oraz bliskiej współpracy z wiodącymi bankami, dostarczamy unikalną w Polsce ofertę rozwiązań dla biznesu. Naszym Klientom zapewniamy szeroki dostęp do rozwiązań kredytowych pomagających sfinansować różnego rodzaju potrzeby. Naszą ofertę kierujemy zarówno do mikroprzedsiębiorstw jak i do spółek z o.o. oraz akcyjnych.

 

 

W ramach naszych usług oferujemy:

 • analizę potrzeb finansowych firmy
 • pomoc w uzyskaniu optymalnej formy finansowania
 • wsparcie w negocjacjach z bankami
 • pomoc w niezbędnych formalnościach

 

Kredyt na działalność bieżącą

 • kredyt obrotowy i kredyt w rachunku bieżącym- bieżące potrzeby; spłata zadłużenia w innym Banku
 • Kredyt w rachunku bieżącym – elastyczny dostęp do gotówki i możliwość jej wykorzystania w miarę potrzeb płatniczych, co pozwoli zagwarantować płynność finansową firmy
 • Kredyt płatniczy – pokrycie przejściowego niedoboru środków finansowych, dla posiadaczy czynnych rachunków bieżących
 • Karta kredytowa – bieżąca działalność Firmy (odroczony termin płatności do 56 dni)

 

Kredyt na działalność inwestycyjną

 • kredyt inwestycyjny- finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta, np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itd., a także na spłatę zadłużenia (kredytu inwestycyjnego) w innym banku.

Leasing

 • W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy
 • niewielkie zaangażowanie własnego kapitału
 • optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa)
 • możliwość rozliczenia podatku VAT

Faktoring

 • usługa finansowa polegająca na nabywaniu od przedsiębiorców, za określoną cenę, wierzytelności przysługujących mu w stosunku do jego kontrahentów oraz świadczeniu na rzecz przedsiębiorcy wielu innych usług.