Usługi księgowe

księgowość dla firm olsztyn

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • obliczenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji VAT i obliczanie podatku
 • sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

 • usługi księgowe dla firm olsztynprowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • obliczenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji VAT i obliczanie podatku
 • sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • opracowanie budżetu wynagrodzeń