Polityka prywatności

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy:
⦁    Administratorem danych osobowych jest:
NO TAX Sp. z o.o. ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 38A, 10-602 Olsztyn
tel. +48 509 147 167
email: biuro@no-tax.olsztyn.pl
⦁    Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przesłania oferty handlowej i umożliwienia skorzystania ze świadczonych przez podmiot usług.
⦁    Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
⦁    Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy.
⦁    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
⦁    Podanie danych jest dobrowolne.
⦁    Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, tj. w przypadku odpowiedzi na przesłane zapytanie, do czasu wysłania odpowiedzi, w przypadku zapytania ofertowego, do czasu, w którym mogła nastąpić decyzja dotycząca przyjęcia oferty.
⦁    W siedzibie firmy uzyskać można wykaz podmiotów przetwarzających, którym w określonych przypadkach administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją celu, dla którego zostały zebrane.
⦁    Funkcję inspektora ochrony danych pełni:
Tomasz Trzciałkowski
tel. +48511793443
https://idpo.pl/notax
email: kontakt@idpo.pl