Usługi prawne

 • Sporządzanie opinii prawnych i doradztwo prawne w obszarze prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego i prawa pracy,
 • Reprezentacja w postępowaniach procesowych, między innymi w sprawach:
  • o niewłaściwe wykonanie umowy i odszkodowania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • o zapłatę wraz z windykacją należności,
  • o stosowanie klauzul niedozwolonych,
  • spornych z udziałem instytucji państwowych,
  • związanych ze stosunkiem pracy,
  • z dziedziny prawa rodzinnego oraz spadkowego,
 • Sporządzanie umów handlowych, cywilnych, z zakresu prawa pracy oraz ich analiza i weryfikacja,
 • Udział w naradach, spotkaniach biznesowych oraz wszelkiego rodzaju negocjacjach,
 • Zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego.