JPK_VAT – co powinieneś wiedzieć?

jpk vat co powinieneś wiedzieć

Od pewnego czasu mamy do czynienia ze swoistą rewolucją w przepisach podatkowych. Najpierw duże firmy, następnie średnie, a od stycznia 2018 roku wszystkie pozostałe, włącznie z mikroprzedsiębiorstwami, zostały zobowiązane do przesyłania fiskusowi danych finansowych w zakresie ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. To nie wszystko – przygotowuje się formaty dotyczące wszystkich innych operacji księgowych, włącznie z książką przychodów i rozchodów. Dla wielu przedsiębiorców, przytłoczonych nadmiarem obowiązków, kołem ratunkowym okażą się zapewne doradcy podatkowi  i biura prowadzące usługi księgowe .

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to elektroniczny wykaz transakcji, które przedsiębiorca zobowiązany jest wysyłać urzędowi skarbowemu. JPK_VAT z kolei to ewidencja wszystkich faktur zakupu i sprzedaży podlegających podatkowi VAT w formie pliku w formacie XML według ściśle określonego schematu i struktury. Dzięki niemu organy podatkowe, bez kontroli i przeglądania dokumentów na miejscu, mogą na bieżąco sprawdzić, czy  VAT został prawidłowo naliczony przez daną firmę i jej kontrahentów.  Głównym celem wprowadzanych zmian jest bowiem możliwość szybkiego wykrywania i eliminowania wyłudzeń w zakresie zwrotu podatku.

Ten nowy sposób kontrolowania podatników upraszcza życie fiskusowi, ale nakłada na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków, a księgowość firmową czyni bardziej pracochłonną i w pewnych sytuacjach skomplikowaną. Trzeba bowiem nie tylko dobrze poznać nowe przepisy, ale i na bieżąco śledzić potencjalne zmiany. Trzeba znać strukturę JPK oraz wiedzieć, które z plików należy wysyłać bez wezwania i w jakich terminach. Ponadto generowanie i wysyłanie wymaganych plików może się okazać niemożliwe za pośrednictwem sprzętu i programu, którymi firma dotychczas dysponowała. A konieczność dostosowania systemów księgowych do nowych potrzeb oznacza dodatkowe nakłady finansowe.

Wobec takich utrudnień wiele firm rozważa opcję obsługi JPK_VAT przez  kancelarię doradztwa podatkowego lub  profesjonalne biuro rachunkowe, tym bardziej, że w przypadku nieprzekazania w terminie lub przekazania w wadliwy sposób JPK, przedsiębiorcy grożą określone kary finansowe. Tymczasem fachowy i rzetelny doradca podatkowy realizuje kompleksowo wszystkie zobowiązania podatkowe – wysyłkę deklaracji VAT, deklaracji podatku dochodowego, comiesięcznego wysyłania informacji z ewidencji VAT w postaci JPK_VAT i inne zlecone czynności. Oprócz tego, to właśnie na nim, a nie na właścicielu firmy czy księgowym, spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe wywiązywanie się z powinności wobec fiskusa. Nic dziwnego, że przedsiębiorcy wolą zaoszczędzić sobie kłopotów i poświęcić więcej czasu rozwojowi własnej firmy.

Podziel się!